Блог за сепукисти

Съзнателен избор

arenabg.com затворени..? Отново..?

Какво става, мамка му? МВР пак ли защитава чужди, частни интереси?

OMG! Този път американосите са се побъркали от страх и ето какъв е резултата:

Наистина нямам представа какво точно писмо са им пратили ама ето какво гласи надписа в червено:

Dear users,

This webpage was removed from our web site. The reason is in next e-mail: =============================================================================

Dear customer,
We have been notified that the website “www.arenabg.com” which is hosted on your system contains intellectual property right infringements. (or the site makes that possible in some way)

In a recent court case, LeaseWeb was ordered to take down such sites, LeaseWeb therefore has no choice but to obey the court order and take down sites that list bittorrent files. The requestor has also demanded we hand over your name and address, we are currently getting legal advice to see if we are obliged to do that.

We hereby kindly request you to take down the website mentioned above within 48 hours. Failure to do so will result in a direct ending of contract and services provided by LeaseWeb.

Kind regards,
==============================================================================

Sincerely yours,
The ArenaBG Team”

“Тази страница беше премахната от нашия сайт. Причината е в следния email:

Драги клиенти,

Бяхме уведомени, че сайтът www.arenabg.com който е разположен на наши системи съдържа нарушения на интелектуална собственост(или осигурява начин да бъдат извършени).

В скорошно дело в съда, на LeaseWeb беше наредено да свали всички подобни сайтове, следователно LeaseWeb няма друг избор освен да се подчини на съда и да свали сайтовете съдържащи битторент файлове. Изискателя също ни нарежда и да предадем вашето име и адрес, в момента се съветваме с адвокат дали сме длъжни да го направим.

С настоящото учтиво ви молим,  да премахнете сайта сами до 48 часа. Провалът да се подчините ще резултира в незабавното прекратяване на услугите и договора с LeaseWeb.”

Време е арена-та да се премести на сървър в държава, на която не и пука за правата на такива смешни компании от типа на на Warner Bros, Sega, Microsoft,Apple и така нататък, които има невероятни печалби, но ламтят за това което така и така никога е нямало да получат-продажби увеличени с броя даунлоуди на торент съдържащ техен продукт. Ама от алчни хора, това е което ни доведе и финансовата криза, която скоро и тук ще удари с пълна мощност.

Добави коментар